SearchInform aizsardzības priekšrocības

Risinājuma kompleksitāte

ļauj kontrolēt visus informācijas noplūdes kanālus, bet daudzkomponentu struktūra ļauj izvēlēties tikai nepieciešamos moduļus.

Skype

Vienīgais risinājums, kurš ļauj vispilnīgāk kontrolēt caur Skype vidi sūtāmo informāciju (balss un tekstuālie ziņojumi, datnes).

Portatīvo datoru kontrole

ļauj atklāt informācijas noplūdi caur portatīvajiem datoriem, kurus darbinieki izmanto ārpus korporatīvā tīkla (piemēram, mājās vai komandējumos).

Cieša integrācija ar Windows domēnu struktūru

ļauj viennozīmīgi identificēt lietotāju, kura uzskaites ieraksts (konts) tika izmantots informācijas nosūtīšanai pa elektronisko pastu, ICQ vai Skype vidē – neatkarīgi no izmantojamās pastkastītes, ICQ numura vai Skype konta.

Funkcija „meklēt līdzīgus”

ļauj pašu spēkiem, nepieaicinot svešus speciālistus, ātri un elastīgi noskaņot apziņošanas sistēmu. Turklāt konfidenciālu datu efektīvai aizsardzībai nepieciešami minimāli darba resursi informācijas plūsmu analīzei.

Vienkārša ieviešana

Programmu kompleksu „SearchInform” iespējams instalēt tikai dažu stundu laikā. Klients var iztikt ar savu IT-speciālistu spēkiem. Līdz ar to atkrīt nepieciešamība piešķirt uzņēmuma iekšējos dokumentus kompānijas-izstrādātājas darbiniekiem.

Visas priekšrocībasInformācija šodien ir viens no svarīgākiem jebkuras kompānijas veiksmīgas darbības faktoriem. Informācijas vienas noplūdes vidējā vērtība pasaulē veido ap 2,7 milj. dolāru. „SearchInform informācijas drošības kontūra” ļauj jums aktīvi aizsargāt savu biznesu no zaudējumiem sakarā ar informācijas noplūdi.

SearchInform informācijas drošības kontūra” ļauj atklāt konfidenciālās informācijas un fizisko personu datu noplūdi caur elektronisko pastu; ICQ; balss un tekstuāliem ziņojumiem Skype vidē; ziņojumiem forumos vai komentāriem emuārvietnēs; ārējā ierīcēm (USB/CD); FTP; datņu serveriem; portatīvajiem datoriem, tostarp arī atslēgtajiem no korporatīvā tikla; caur izdrukai sūtāmiem dokumentiem; kā arī konfidenciālās informācijas parādīšanos lietotāju datoros. Atbildīgiem darbiniekiem tiek operatīvi ziņots par drošības politikas pārkāpumiem. Plašās meklēšanas iespējas ļauj efektīvi aizsargāt konfidenciālus datus ar minimālu darba patēriņu informācijas plūsmu analīzei.

Šodien „SearchInform informācijas drošības kontūra” ir atzīts līderis Krievijas un NVS valstu informācijas drošības risinājumu tirgū. Šis risinājums tiek pielietots daudzajās lielās organizācijās, kuras darbojas visdažādākās nozarēs – no banku biznesa līdz mašīnbūvei. SearchInform produktu izmantošana tūkstošos datoros izteiksmīgi liecina par lietotāju uzticēšanos tiem.